โปรโมชั่น 

บอลสเต็บถูกหรือผิด จ่ายให้ 100 เท่า

ดูบทความอื่นๆ เพิ่มเติม